Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑ

ISBN: 9789963080595

12.60

Στο παρών βιβλίο δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην οργανωτική εξέλιξη της Κυπριακής λαϊκής οικίας.
Παραδείγματα των διαφόρων τύπων των οικιών ελήφθησαν από πολλά χωριά της νήσου.
Παρατίθενται όμως μόνο όσα παρουσιάζουν αισθητή διαφορά ως προς την εξέλιξη το

Weight 1 kg
Author

Book Language

Year

2015

Cover

Hardback

Publishers

2 in stock

Description

Description

3η έκδοση της αρχικής του 1968

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 • ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
 • Η ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
 • Β. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΙΑΣ
 • Γ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ: Οικοδόμοι,υλικά οικοδομής εργαλεία οικοδομή,οικοδομικαί εργασίαι,στέγασις,θύραι,παράθυρα και φωτιστικαί θυρίδες,δάπεδον
 • Δ. ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ
 • Ε. ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ:Δίχωρον,καμάρα,ηλιακός,περαιτέρω προσθήκαι,περαιτέρω τροποποιήσεις ανώγεια,σώσπιτον,σέντε,βούφες,βοηθητικά δωμάτια,μαγειρεία,στάβλος,αχυρών,τα εντός της αυλής,γουμάς,αποχωρητήριον,λάκκος,φούρνος,πλυσταριό,φρακτή,αυλή και ξεπόρτιν,πεζουναρκόν,αλώνια.
 • ΣΤ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ
 • Ζ. ΕΠΙΠΛΑ:Σεντούτζια,αρμάρια,τοιχάρμαρα,πουρό,καρέκλες,σκαμνιά.
 • Η. ΟΡΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΙ:Το εσωτερικόν των ορεινών κατοικιών,επέκτασις των ορεινών κατοικιών
 • Θ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ
 • Ι. Η ΙΕΡΟΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΙ
 • ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ
 • ΠΙΝΑΚΕΣ
Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΙΑ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *