Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ISBN: 9786188153790

42.00

Το βιβλίο «Η Ευρωπαϊκή Πόλη στη Διαδρομή του Χρόνου» επιχειρεί να παρουσιάσει και να διερευνήσει κρίσιμες πτυχές του πολεοδομικού φαινομένου στον Ευρωπαϊκό χώρο στη διαχρονική του διάσταση, θεωρούμενου από τις πρώιμες οικήσεις έως την εμφάνιση της σύγχρονης μεγαλούπολης των μέσων του 20ού αιώνα. Από τότε και στη συνέχεια της ροής του χρόνου, το δομημένο περιβάλλον στην Ευρώπη βρίσκεται σε μια συγχρονική φάση εξέλιξης, γεγονός που το καθιστά αντικείμενο άλλης μεθοδολογικής προσέγγισης.
Με τον όρο “πολεοδομικό φαινόμενο” νοείται η συνοίκηση των ανθρώπων σε σχετικά πυκνές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις, σε αντίθεση με τη διαμονή στην ύπαιθρο χώρα επαληθεύοντας, κατά κάποιο τρόπο, την Αριστοτέλεια ρήση, ότι η από κοινού διαβίωση είναι σύμφυτη με την ανθρώπινη ιδιότητα. Οι συγκεντρώσεις αυτές άλλαζαν χαρακτήρα και νόημα στην πορεία του χρόνου,

Weight 1.2 kg
Author

Publishers

Year

2021

Pages

370

Size

Cover

Hard Cover

Book Language

1 in stock

Description

Description

Το βιβλίο «Η Ευρωπαϊκή Πόλη στη Διαδρομή του Χρόνου» επιχειρεί να παρουσιάσει και να διερευνήσει κρίσιμες πτυχές του πολεοδομικού φαινομένου στον Ευρωπαϊκό χώρο στη διαχρονική του διάσταση, θεωρούμενου από τις πρώιμες οικήσεις έως την εμφάνιση της σύγχρονης μεγαλούπολης των μέσων του 20ού αιώνα. Από τότε και στη συνέχεια της ροής του χρόνου, το δομημένο περιβάλλον στην Ευρώπη βρίσκεται σε μια συγχρονική φάση εξέλιξης, γεγονός που το καθιστά αντικείμενο άλλης μεθοδολογικής προσέγγισης.
Με τον όρο “πολεοδομικό φαινόμενο” νοείται η συνοίκηση των ανθρώπων σε σχετικά πυκνές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις, σε αντίθεση με τη διαμονή στην ύπαιθρο χώρα επαληθεύοντας, κατά κάποιο τρόπο, την Αριστοτέλεια ρήση, ότι η από κοινού διαβίωση είναι σύμφυτη με την ανθρώπινη ιδιότητα. Οι συγκεντρώσεις αυτές άλλαζαν χαρακτήρα και νόημα στην πορεία του χρόνου, εξαρτώμενες τόσο από τις ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, που επικρατούσαν σε κάθε χρονική περίοδο, όσο και από τις προσφερόμενες τεχνολογικές δυνατότητες, που προέκυπταν από τα ανθρώπινα επιτεύγματα…. (Από τον πρόλογο του συγγραφέα)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος, 1. Εισαγωγή
2. Οι απαρχές του πολεοδομικού φαινομένου
2.1 Η πόλη, έννοιες και ορισμοί
2.2 Επισκόπηση των θεωριών για τις απαρχές του πολεοδομικού φαινομένου
3. Το φυσικό υπόβαθρο της Ευρωπαϊκής ηπείρου
3.1 Γενικά
3.2 Το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης
3.3 Η γεωμορφολογική διάπλαση της Ευρώπης
3.4 Ο ορυκτός πλούτος της Ευρώπης
3.5 Η χλωρίδα της Ευρώπης
3.6 Οι επικοινωνίες στην Ευρώπη
3.7 Συμπεράσματα
4. Οι πόλεις στη νοτιοανατολική Ευρώπη στις παραμονές της κλασικής Ελλάδας
4.1 Ο Αιγαιακός χώρος, πρώτη πολιτισμική κοιτίδα της Ευρώπης
4.2 Τα γενικά πολεοδομικά χαρακτηριστικά των μινωικών και των μυκηναϊκών οικήσεων
5. Οι πόλεις της Ευρώπης στην ακμή της κλασικής Ελλάδας
5.1 Γενικά
5.2 Το ιστορικό-γεωγραφικό υπόβαθρο της Ευρώπης κατά τον 5ο αιώνα π.Χ.
5.3 Η συγκρότηση των πόλεων στην Ευρώπη του 5ου π.Χ. αιώνα
6. Οι πόλεις της Ευρώπης στην ακμή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
6.1 Η μετάβαση από την αρχαία Ελλάδα στην αρχαία Ρώμη
6.2 Το ιστορικό-γεωγραφικό υπόβαθρο της Ευρώπης κατά τον 2ο αιώνα μ.Χ.
6.3 Οι πόλεις στην Ευρώπη κατά τον 2ο αιώνα μ.Χ.
7. Οι πόλεις της Ευρώπης κατά τον πρώιμο μεσαίωνα (4ος-8ος αιώνας)
7.1 Γενικά
7.2 Το ιστορικό-γεωγραφικό υπόβαθρο της Ευρώπης από τον 4ο έως τον 8ο αιώνα
7.3 Οι πόλεις της Ευρώπης από τον 4ο έως τον 8ο αιώνα
8. Οι πόλεις στην Ευρώπη κατά τον ύστερο μεσαίωνα (9ος-13ος αιώνας)
8.1 Γενικά
8.2 Το ιστορικό-γεωγραφικό υπόβαθρο της Ευρώπης από τον 9ο έως το 13ο αιώνα
8.3 Οι πόλεις στην Ευρώπη από τον 9ο έως τον 13ο αιώνα
9.Οι πόλεις στην Ευρώπη στο τέλος του Ευρωπαϊκού μεσαίωνα
9.1 Το ιστορικό-γεωγραφικό υπόβαθρο της Ευρώπης κατά το 14ο αιώνα
9.2 Οι πόλεις στην Ευρώπη του 14ου αιώνα
10. Οι πόλεις στην Αναγεννησιακή Ευρώπη
10.1 Το τέλος του Μεσαίωνα και η ανάδυση της “νέας” εποχής στην Ευρώπη
10.2 Το ιστορικό-γεωγραφικό υπόβαθρο της Ευρώπης κατά το 16ο αιώνα
10.3 Οι πόλεις στην Ευρώπη του 16ου αιώνα
11. Οι πόλεις στην Ευρώπη τις παραμονές της βιομηχανικής επανάστασης
11.1 Η μετάβαση από το 17ο στο 19ο αιώνα
11.2 Το ιστορικό-γεωγραφικό υπόβαθρο της Ευρώπης στις παραμονές της Βιομηχανικής Επανάστασης
11.3 Οι πόλεις στην Ευρώπη του 18ου αιώνα
12.Οι πόλεις στην Ευρώπη ως αποτέλεσμα της βιομηχανικής επανάστασης
12.1 Γενικά
12.2 Το ιστορικό-γεωγραφικό υπόβαθρο της Ευρώπης κατά την πρώιμη βιομηχανική εποχή
12.3 Οι πόλεις στην Ευρώπη μετά την επικράτηση της Βιομηχανικής Επανάστασης
13. Η ανάδυση της νεοελληνικής πόλης
13.1 Το ιστορικό-γεωγραφικό υπόβαθρο του σύγχρονου Ελλαδικού χώρου
13.2 Οι πολεοδομικές εξελίξεις στην Ελλάδα
14. Βιβλιογραφία, 15. Ευρετήριο όρων, τόπων και ονομάτων

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *