Sold out4002013

Ο ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Η αρχιτεκτονική συναντά τη μουσειολογία

ISBN: 9789602441596

29.40

Η νέα έκδοση της σειράς «Μουσειολογία» εξετάζει την εξέλιξη και λειτουργία των μουσείων από την πλευρά της αρχιτεκτονικής και παράλληλα τη δυνατότητα εφαρμογής των μουσειολογικών πρακτικών και καινοτομιών μέσω του εκθεσιακού σχεδιασμού. Η συγγραφέας Καλή

Weight 2 kg
Author

Book Language

Pages

400

Size

Year

2013

Cover

Paperback

Publishers

Out of stock

Email when stock available

Description

Description

Η νέα έκδοση της σειράς «Μουσειολογία» εξετάζει την εξέλιξη και λειτουργία των μουσείων από την πλευρά της αρχιτεκτονικής και παράλληλα τη δυνατότητα εφαρμογής των μουσειολογικών πρακτικών και καινοτομιών μέσω του εκθεσιακού σχεδιασμού. Η συγγραφέας Καλή Τζώρτζη, αφού παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη εμβληματικών μουσείων, επιλέγει προς μελέτη ζεύγη μουσείων τα οποία θεωρούνται κτήρια-σύμβολα στο πεδίο της μουσειακής αρχιτεκτονικής, με διεθνή απήχηση: το Castelvecchio στη Βερόνα και την πτέρυγα Sainsbury στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, το Κέντρο Pompidou στο Παρίσι και την Tate Modern στο Λονδίνο, κ.ά. Με επιτόπια και συστηματική έρευνα στα υπό εξέταση μουσεία, μελέτησε όχι μόνον τον μουσειακό χώρο, αλλά και τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε σχέση με το αρχιτεκτόνημα.

Προτείνεται, λοιπόν, ένα θεωρητικό μοντέλο, ως μέθοδος ανάγνωσης της χωρικής οντότητας του μουσείου σε συνάρτηση και με τη μουσειακή εμπειρία των επισκεπτών. Επιπλέον, επισημαίνεται πως η επίσκεψη στο μουσείο συνιστά άλλοτε διδακτική διαδικασία και άλλοτε κοινωνικό γεγονός, με βάση και την οργάνωση του μουσειακού χώρου. Έτσι, η συμπεριφορά και η κίνηση των επισκεπτών εντός του μουσείου καθορίζεται εν πολλοίς από τον μουσειακό χαρακτήρα. Η πλούσια εικονογραφική τεκμηρίωση του τόμου με φωτογραφίες, κατόψεις και πίνακες, αντανακλά το εύρος της μελέτης, η οποία μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς τόσο για τους αρχιτέκτονες και τους μουσειολόγους, όσο και για τους επισκέπτες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1 Το μουσείο ως κτηριακός τύπος

 • Αρχαιότητα: δημόσιοι χώροι για συλλογή και έκθεση αντικειμένων
 • Αναγέννηση: μετάβαση από τους δημόσιους στους ιδιωτικούς χώρους συλλογής και έκθεσης
 • 16ος αιώνας: η εμφάνιση διαφορετικών τύπων χώρων έκθεσης
 • Τέλη 17ου-18ος αιώνας: η ιδέα του δημόσιου μουσείου
 • 18ος αιώνας: το μουσειακό κτήριο ως αντικείμενο μελέτης και συνειδητού σχεδιασμού
 • 19ος αιώνας: καθιέρωση μιας αρχιτεκτονικής τυπολογίας
 • Δεύτερο μισό του 19ου-αρχές του 20ού αιώνα: ένας νέος τύπος μουσειακού κτηρίου
 • 20ός αιώνας: “μοντέρνο” μουσείο και αντιτυπολογικές αναζητήσεις
 • Δεύτερο μισό του 20ού αιώνα: παράδοση και πρωτοπορία
 • Τέλη του 20ού αιώνα-αρχές του 21ου αιώνα: κοινά θέματα σε ετερογένεια μορφών
 • Από το προτυπολογικό στο μετατυπολογικό στάδιο

2 Η έκθεση ως παρουσίαση στον χώρο

 • 16ος-18ος αιώνας: το “δωμάτιο με αξιοπερίεργα αντικείμενα” ως “κείμενο προς ανάγνωσιν”
 • Τέλη 18ου και 19ος αιώνας: συγκρότηση του νοήματος με τη χωρική διάταξη των αντικειμένων σε αλληλουχία χώρων
 • 20ός αιώνας: ριζικές αλλαγές και αντίρροπες τάσεις
 • Πρόσφατες αλλαγές στον εκθεσιακό σχεδιασμό και χωρικές τους συνέπειες
 • Συνειδητοποίηση της χωρικής διάστασης στη σύγχρονη βιβλιογραφία μουσειολογίας και ιστορίας της τέχνης
 • Η ανάγκη για συστηματική προσέγγιση του χώρου

3 Το μουσείο ως οργανωμένος χώρος

 • Τυπολογικές και συγκριτικές προσεγγίσεις
 • Ο χώρος ως συγκεκριμένο θέμα: η οργάνωση της κυκλοφορίας
 • Ο χώρος ως ενοποιητικό θέμα: συντακτικές μελέτες μουσείων
 • Συνδέοντας συντακτικές έννοιες με μουσειολογικές αντιλήψεις για τον χώρο

4 Αναλύοντας τον χώρο του μουσείου

 • Βασικές συντακτικές έννοιες
 • Θεωρητική αφετηρία της μελέτης
 • Μεθοδολογική αφετηρία της μελέτης
 • Πίνακες δεδομένων

5 Άξονες και οπτικά πεδία: ο χώρος αναδεικνύει τα αντικείμενα και τα αντικείμενα αναδεικνύουν τον χώρο

 • Περιγραφή
 • Η χωρική δομή των κτηρίων
 • Η χωρική συμπεριφορά των επισκεπτών
 • Η χωρική διάταξη των συλλογών
 • Ο χαρακτήρας της μουσειακής εμπειρίας

6 Ιεραρχία και αλληλουχία: το μουσείο ως “πόλη” και ως “μηχανή”

 • Περιγραφή
 • Η χωρική δομή των κτηρίων
 • Η χωρική συμπεριφορά των επισκεπτών
 • Η χωρική διάταξη των συλλογών
 • Ο χαρακτήρας της μουσειακής εμπειρίας
 • Ο επίλογος ως νέα αρχή

7 Κανόνες και επιλογές: προκαθορισμένα μηνύματα και πολυδιάστατη εμπειρία

 • Περιγραφή
 • Η χωρική δομή των κτηρίων
 • Η χωρική διάταξη των συλλογών
 • Η χωρική συμπεριφορά των επισκεπτών
 • Ο χαρακτήρας της μουσειακής εμπειρίας

8 Θεωρητική σύνθεση: μια μέθοδος ανάγνωσης του χώρου του μουσείου

 • Μια σύντομη συγκριτική ανασκόπηση των μελετών περίπτωσης από τη σκοπιά της χωρικής συμπεριφοράς των επισκεπτών
 • Οι βασικές διαστάσεις της χωρικής ετερογένειας στα μουσεία
 • Οι βασικές διαστάσεις της ετερογένειας στις εκθεσιακές στρατηγικές
 • Θεωρητική σύνθεση
 • Ένας τρόπος σκέψης για τον χώρο

9 Επίλογος; προχωρώντας μπροστά, κοιτάζοντας προς τα πίσω

 • Από τον “λειτουργικό” στον “διαδραστικό” χώρο
 • Χωρική εμπειρία και η συγκρότηση του νοήματος
 • Διαδραστικότητα και η χωρική έννοια του μουσείου

Σημειώσεις, Βιβλιογραφία, Προέλευση εικόνων, Ευχαριστίες

400 σελίδες, εικ.-σχέδια 394, κατόψεις 54, πίνακες 7 / 17 x 24 cm / Ελληνικά

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ο ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Η αρχιτεκτονική συναντά τη μουσειολογία”

Your email address will not be published. Required fields are marked *