ΟΥΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Α+Β Τόμος

ISBN: 9789602506240

65.10

Η συνάφεια της πολεοδομίας με την ουτοπία έχει ήδη επισημανθεί και σχολιαστεί από έγκριτους μελετητές. Στη μελέτη αυτή επιχειρείται μια συστηματικότερη και πολύπλευρη διερεύνηση αυτής της συνάφειας προκειμένου να αναδειχθούν τα κοινά θεμελιακά γνωρίσματα

Weight 3 kg
Author

Book Language

Pages

471

Size

Year

2014

Cover

Paperback

Publishers

1 in stock

Description

Description

Η συνάφεια της πολεοδομίας με την ουτοπία έχει ήδη επισημανθεί και σχολιαστεί από έγκριτους μελετητές. Στη μελέτη αυτή επιχειρείται μια συστηματικότερη και πολύπλευρη διερεύνηση αυτής της συνάφειας προκειμένου να αναδειχθούν τα κοινά θεμελιακά γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τον κοινωνικό ουτοπισμό και τον πολεοδομικό σχεδιασμό, πέρα από τις πρόδηλες αναλογίες τους για τις οποίες γίνεται λόγος στην εισαγωγή. Το κύριο σώμα της μελέτης αρθρώνεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο είναι αφιερωμένο σε μια γενική θεώρηση της ουτοπικής νοοτροπίας. Ανατέμνονται κατ’ αρχάς οι προτυπώσεις μιας ιδανικής πολιτείας που μας έχουν παραδοθεί από διανοητές διαφόρων εποχών, είτε ως φανταστικά αφηγήματα είτε ως μεταρρυθμιστικά προγράμματα, με στόχο να διακριβωθούν τα κοινά ιδεολογικά μοτίβα τους. Σε αυτές τις προτυπώσεις, που διέπονται κατά κανόνα από μια αφηρημένη ορθολογικότητα και έχουν αποκληθεί «ψυχρές» ουτοπίες, αντιβάλλεται ως «θερμή» έκφανση κοινωνικού ουτοπισμού η πίστη των αδικημένων του κόσμου τούτου στην έλευση ενός βασιλείου δικαιοσύνης και ελευθερίας, πίστη που εξέθρεψε πολυάριθμες θρησκευτικές αιρέσεις και λαϊκές εξεγέρσεις. Εξετάζονται επίσης οι ομόρροπες και αντίρροπες προς τον ουτοπισμό τάσεις που εκδηλώθηκαν στους χώρους της πολιτικής φιλοσοφίας και της λογοτεχνίας. Στο δεύτερο μέρος η διερεύνηση στρέφεται στις αστυφιλικές και αστυμαχικές διαθέσεις που συνόδευσαν την ανάπτυξη των πόλεων και στις πολεοδομικές ιδέες που εκφαίνονται τόσο στα κείμενα των ουτοπιστών όσο και στη χωρική οργάνωση των ουτοπικογενών κοινοτήτων που ιδρύθηκαν κατά καιρούς. Τα δύο επόμενα μέρη καταπιάνονται με την ανίχνευση του ουτοπικού ήθους στην πολεοδομική θεωρία και πράξη, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί σε πραγματείες, διακηρύξεις, σχέδια ιδανικών πόλεων και προσχεδιασμένα οικιστικά συγκροτήματα. Επειδή κρίθηκε σκόπιμο να ενταχθούν αυτά τα τεκμήρια στα πολιτισμικά τους συμφραζόμενα, προκρίθηκε εν προκειμένω η μορφή ιστορικής επισκόπησης που απαιτούσε από μόνη της μια σχετική πληρότητα, δηλαδή και την αναφορά σε έργα που δεν έχουν άμεση σχέση με το θέμα. Έτσι, τα δύο αυτά μέρη μπορούν να διαβαστούν και ως συνοπτική ιστορία της πολεοδομίας. Συγκεκριμένα, το τρίτο πραγματεύεται τις πολεοδομικές προτάσεις και εφαρμογές της Αρχαιότητας, του Μεσαίωνα, των εξωτικών πολιτισμών και των νεότερων χρόνων ως τη Βιομηχανική Επανάσταση, ενώ το τέταρτο επικεντρώνεται στο ουτοπικό πάθος της μοντέρνας πολεοδομίας και στην κριτική που της ασκήθηκε από αιρετικούς του μοντερνισμού και μεταμοντέρνους διανοητές. Στον απόλογο συνοψίζονται τα πορίσματα της έρευνας και παρουσιάζονται οι προβληματισμοί που ανακύπτουν από την έκπτωση του κοινωνικού ουτοπισμού και την απαξίωση του πολεοδομικού σχεδιασμού στις παρούσες μετανεωτερικές συνθήκες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

 • Πρόλογος
 • Εισαγωγή: Ουτοπία και πολεοδομία: σε αναζήτηση μιας βαθύτερης συγγένειας

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΥΤΟΠΙΣΜΟΥ

 • 1 Χαρακτήρας και δομή της ουτοπικής πολιτείας
 • 2 Ουτοπίες και επαναστατικός χιλιασμός
 • 3 Μεταμορφώσεις της ουτοπικής νοοτροπίας
 • 4 Ουτοπισμός, αντιουτοπισμός και κλασική πολιτική φιλοσοφία
 • 5 Κοινωνικός ουτοπισμός, αναρχισμός και μαρξισμός
 • 6 Οι δυστοπίες του 20ού αιώνα και η αναβίωση του αιρετικού πνεύματος

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΥΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • 7 Ουτοπική νοοτροπία και πόλη
 • 8 Η εικόνα της ουτοπικής πόλης
 • 9 Οι ουτοπικογενείς κοινότητες και οι οικισμοί τους

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΟΥΤΟΠΙΚΟΥ ΗΘΟΥΣ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ

 • 10 Αυτογενείς και σχεδιασμένοι οικισμοί στην αρχαιότητα
 • 11 Οι μετασχηματισμοί της πόλης στον Μεσαίωνα
 • 12 Η πόλη και ο σχεδιασμός της στους “εξωτικούς” πολιτισμούς
 • 13 Ιδεώδη και πραγματικότητες στην πολεοδομία της Αναγέννησης
 • 14 Οι πολύτροπες εκφάνσεις της θεληματικής πολεοδομίας την περίοδο του μπαρόκ
 • 15 Πολεοδομικά οράματα την περίοδο του νεοκλασικισμού

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α’ ΤΟΜΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΟΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΤΟ ΟΥΤΟΠΙΚΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΙΤΙΚΟΙ ΤΟΥ

 • 16 Η βιομηχανική πόλη και η γένεση της νεότερης πολεοδομίας
 • 17 Ο αμφίθυμος ουτοπισμός του μοντέρνου κινήματος
 • 18 Οι πολεοδομικές ουτοπίες του μεσοπολεμικού μοντερνισμού
 • 19 Μοντερνισμός και αντιμοντερνισμός στα ολοκληρωτικά καθεστώτα
 • 20 Πολεοδομικές πραγματώσεις του μεταπολεμικού μοντερνισμού
 • 21 Τεχνολογικές φαντασιώσεις και συστημικός σχεδιασμός
 • 22 Από την κριτική της μοντέρνας πολεοδομίας στις ελευθεριακές πολεοδομικές ουτοπίες
 • 23 Η “μεταμοντέρνα” στροφή: θεωρία και πράξη

Απόλογος: Συμπεράσματα και απορίες στην αυγή του 21ου αιώνα
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β’ ΤΟΜΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

τόμος Α’ 571 σελίδες με 71 έγχρωμες και 288 α/μ εικόνες, τόμος Β’ 471 σελίδες με 50 έγχρωμες και 200 α/μ εικόνες / 21 x 26 cm / Ελληνικά

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ΟΥΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Α+Β Τόμος”

Your email address will not be published. Required fields are marked *