Αποκαταστάσεις μνημείων στην Κύπρο

ISBN: 9789963364671

52.50

Αποκαταστάσεις μνημείων στην Κύπρο. Από την ίδρυση του Τμήματος Αρχαιοτήτων το 1935 έως το 2005

Το αντικείμενο της διατριβής είναι οι εργασίες αποκατάστασης που διενεργήθηκαν από το Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κύπρου κατά το χρονικό διάστημα 1935-2005. Οι στόχοι της έρευνας ήταν μέσα από τη συστηματική μελέτη και καταγραφή των σημαντικότερων εργασιών αποκατάστασης σε αρχαία μνημεία της Κύπρου: α) να διαφανούν οι τάσεις στην αποκατάσταση των μνημείων, β) να επισημανθούν οι αρχές που ακολουθήθηκαν και η σχέση των εργασιών με τις θεωρίες και τις αρχές της αποκατάστασης που ίσχυαν σε αντίστοιχες χρονικές περιόδους στον ευρωπαϊκό χώρο, γ) να γίνει μια αποτίμηση και αξιολόγησή τους και δ) να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων για μελλοντικούς ερευνητές. Για να διαφανούν οι διάφορες τάσεις που επικράτησαν στην αποκατάσταση των μνημείων το διάστημα 1935-2005 υποδιαιρέθηκε σε τέσσερις περιόδους με βάση τις χρονιές που στάθηκαν ορόσημο τόσο στην Ιστορία της Κύπρου, όσο και στη λειτουργία του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Η πρώτη περίοδος περιλαμβάνει το χρονικό των αποκαταταστάσεων που προηγήθηκαν της ιδρύσεως του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Η δεύτερη περίοδος καλύπτει το χρονικό διάστημα από την ίδρυση του Τμήματος Αρχαιοτήτων από την αποικιοκρατική κυβέρνηση το 1935 έως την ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960. Η τρίτη περίοδος καλύπτει το χρονικό διάστημα από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 και την ανάληψη της διοίκησης του Τμήματος Αρχαιοτήτων από τους Κυπρίους μέχρι την Τουρκική εισβολή του 1974 και η τέταρτη περίοδος εκτείνεται από το 1974 έως το 2005.

http://ikee.lib.auth.gr/record/124423/files/GRI-2010-5687.pdf

Weight 2 kg
Publishers

Author

Year

2018

Pages

474

Size

Cover

Hard Cover

Book Language

1 in stock

Description

Description

Αποκαταστάσεις μνημείων στην Κύπρο. Από την ίδρυση του Τμήματος Αρχαιοτήτων το 1935 έως το 2005

Το αντικείμενο της διατριβής είναι οι εργασίες αποκατάστασης που διενεργήθηκαν από το Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κύπρου κατά το χρονικό διάστημα 1935-2005. Οι στόχοι της έρευνας ήταν μέσα από τη συστηματική μελέτη και καταγραφή των σημαντικότερων εργασιών αποκατάστασης σε αρχαία μνημεία της Κύπρου: α) να διαφανούν οι τάσεις στην αποκατάσταση των μνημείων, β) να επισημανθούν οι αρχές που ακολουθήθηκαν και η σχέση των εργασιών με τις θεωρίες και τις αρχές της αποκατάστασης που ίσχυαν σε αντίστοιχες χρονικές περιόδους στον ευρωπαϊκό χώρο, γ) να γίνει μια αποτίμηση και αξιολόγησή τους και δ) να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων για μελλοντικούς ερευνητές. Για να διαφανούν οι διάφορες τάσεις που επικράτησαν στην αποκατάσταση των μνημείων το διάστημα 1935-2005 υποδιαιρέθηκε σε τέσσερις περιόδους με βάση τις χρονιές που στάθηκαν ορόσημο τόσο στην Ιστορία της Κύπρου, όσο και στη λειτουργία του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Η πρώτη περίοδος περιλαμβάνει το χρονικό των αποκαταταστάσεων που προηγήθηκαν της ιδρύσεως του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Η δεύτερη περίοδος καλύπτει το χρονικό διάστημα από την ίδρυση του Τμήματος Αρχαιοτήτων από την αποικιοκρατική κυβέρνηση το 1935 έως την ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960. Η τρίτη περίοδος καλύπτει το χρονικό διάστημα από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 και την ανάληψη της διοίκησης του Τμήματος Αρχαιοτήτων από τους Κυπρίους μέχρι την Τουρκική εισβολή του 1974 και η τέταρτη περίοδος εκτείνεται από το 1974 έως το 2005.

Διαβάστε τη διατριβή (Online)

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Αποκαταστάσεις μνημείων στην Κύπρο”

Your email address will not be published. Required fields are marked *